Webshop » BOEKEN » Orakels » Tarot voor vrouwen

Tarot voor vrouwen

Tarot voor vrouwen

€ 5,00

Beschikbaar

Aantal  
Tarot voor vrouwen
Sally Gearhart, Susan Rennie

De Tarot is een eeuwenoud kaarstep volsymboliek. Zij is een van de meest zuivere voorbeelden van de manier waarop de ervaringen en inzichten van het verleden zijn bewaard en doorgegeven. Het Tarotspel tracht het menselijk bestaan uit te beelden in al zijn wezenlijke dimensies en facetten. Eraan ten grondslag ligt een esoterische leer, een inwijdingsweg voor elk van ons. Achter de symboliek waardoor deze weg aanschouwelijk wordt gemaakt schuilt de mens zelf: de mens die onderweg is, op zoek naar zichzelf.
Interpretatie van de symboliek van de Tarot is eigenlijk altijd (onbewust) gebeurd met een zekere "mannelijke" vooringenomenheid; bij het leggen en uitleggen der kaarten werd nimmer dieper ingegaan op welke boodschap ze voor de vrouw bieden. Met dit boek willen de schrijfsters een eerste aanzet geven tot het losmaken van de Tarot uit deze traditionele mannelijke dominantie. Ze hopen dat het u zal stimuleren en helpen nog dieper door te dringen in de betekenis die aan de kaarten ten grondslag ligt. De Tarot wordt daardoor een waardevol hulpmiddel voor zelf-analyse en zelf-ontdekking van de vrouw.
Vanuit een andere invalshoek kunnen de kaarten gebruikt worden om onze innerlijke wereld te verkennen en onze innerlijke stem hoorbaar te maken. Nog sterker zal de Tarot mogelijkheden en inzichten activeren - om er onszelf duidelijker in terug te vinden, maar ook om de ander er beter door te leren (her)kennen.
De kaarten die gebruikt worden zijn van de Rider-Tarot.