Webshop » BOEKEN » Orakels » TAROT WERKBOEK

TAROT WERKBOEK

TAROT WERKBOEK

€ 6,50

Beschikbaar

Aantal  
TAROT WERKBOEK
Emily Peach

Het Tarot Werkboek is het eerste boek in het Nederlands taalgebied waarin alle ingangen of sleutels tot de tarot worden behandeld. Dit zijn de elementen waarmee de tarot van oudsher in verband wordt gebracht, te weten de astrologie, de numerologie, de kleurenleer en de joodse kabbala. Door middel van een zorgvuldig gekozen didactische opzet wordt de lezer stap voor stap met de anatomie van het tarotspel vertrouwd gemaakt.
Elk hoofdstuk bevat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte; dit Iaatste in de vorm van oefeningen of te beantwoorden vragen, waardoor de lezer zelf kan vaststellen in hoeverre hij de stof echt verwerkt heeft. Grote nadruk wordt gelegd op het kweken van ‘symboolgevoeligheid’, dat wil zeggen het innerlijk ontvankelijk worden door de taal van het onbewuste, van beelden, archetypen en andere universele ervaringsvormen.
Uitgebreide aandacht wordt eveneens besteed aan de ethiek van het Ieggen. Ter sprake komen vragen over de (on)feilbaarheid van tarotkaarten, wat men wel of niet kan zeggen, hoe men iets moet zeggen, hoe men zich tegenover geïnteresseerden moet opstellen, of er een vergoeding voor een consult moet worden gevraagd, enzovoort.
Als rode draad loopt door het hele werk de gedachte dat de tarot een spiegel is die datgene onthult wat reeds in de mens zelf aan kennis en inzichten aanwezig is: daarom is elke autoritaire, starre of dogmatische toepassing van de tarot volkomen uit den boze.